یادداشت روزانه 1

شهید زندی اعتقاد خاصی به نوشتن کارهای روزانه خود حتی در سخت ترین لحظه های نبرد داشت.

متن یادداشت:

صبح هنگام یعنی حدود نزدیکهای بعد از ظهر به طرف منطقه بازگشتیم .

بدلیل تنگی وقت و شلوغی مراکز ارتباطی موفق به تماس حتی تلگرافی هم با چالوس نگردیدم. حتی استحمام هم نکردم - استحمام بعد از سلمانی- 

/ 0 نظر / 38 بازدید